เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามบิ๊วท์ แฟคทอรี่ จำกัด

SIAM BEAUT FACTORY ดำเนินธุรกิจแบบ OEM ในการเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณทั้งใบหน้าและร่างกาย จนถึงผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยประสบการณ์ และความพร้อมในกำลังการผลิต และทีมงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการออกแบบ ดีไซน์รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บริการแจ้งจดขึ้นทะเบียนกับ อย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และบริการทางด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจร ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งสู่การเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ชั้นนำของไทยและภูมิภาค ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

พันธกิจ ( Mission )

1. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตร เครื่องสำอาง โดยการคิดค้น วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรสารสกัดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และหลากหลายจากทุกมุมโลก สามารถตอบสนอง ความต้องการของตลาด และให้ลูกค้าสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

2. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุดและพร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า

3. มุ่งมั่น และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร