ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal Products)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำคุณค่าของสารสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตครีม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้สรรพคุณที่หลากหลายทั้งด้านสุขภาพและความงาม (รับผลิตสมุนไพร)