บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาเครื่องสำอาง อาหารเสริม ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้เช่น สี กลิ่น รสชาต และผิวสัมผัส พัฒนาสูตรขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากสูตรเดิม เพื่อสร้างความแตกต่าง