บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้า ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย และปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP บรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด บรรจุภัณฑ์แบบขวดบรรจุภัณฑ์แบบซอง บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก ฯลฯ